STCITY HÓC MÔN

  • Tên dự án: STCITY Hóc Môn
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần STC CORPORATION (STC)
  • Nhà thầu xây dựng: Công Ty TNHH Xây Lắp Phương Nam (SCC)
  • Sàn phân phối: Công Ty TNHH Dịch Vụ Địa Ốc STC (SRC)
  • Địa chỉ dự án: Bùi Văn Ngữ, Hóc Môn, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
0783 8989 79
chat-active-icon